prof. hab. dr. VIKTORAS JUSTICKIS

The Animatrix film The Loss of a Teardrop Diamond divx

Mokslinių interesų kryptys

Teisės psichologija. Matematinė psichologija. Kriminologija. Data-mining.

 Išsilavinimas

Sinbad: Legend of the Seven Seas film

Akademiniai laipsniai

1977: Socialinių mokslų srities filosofijos(sociologija) krypties daktaras

Torch Singer movie download

1984 Socialinių mokslų srities docento vardas

1989 Apginta socialinių mokslų(teisės krypties) hab. daktaro disertacija

Levity film

1990  Socialinių mokslų srities profesoriaus pedagoginis  vardas

Dabartinė darbovietė ir pareigos

1982- 1990  Mykolo Romerio universiteto docentas

1990 – iki šio laiko. Mykolo Romerio universiteto (Lietuvos teisės universiteto) Psichologijos katedros profesorius

1992- Mykolo Romerio universiteto  senato narys

Ankstesnė darbovietė ir pareigos

1965-1967 Vievio vidurinės mokyklos mokytojas

1967 -1970 – Lietuvos mokslo akademijos Filosofijos, teisės ir sociologijos instituto Sociologijos sektoriaus aspirantas

1970- 1975 – Lietuvos mokslo akademijos Filosofijos, teisės ir sociologijos instituto Sociologijos sektoriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis

1975- 1982 – Lietuvos teismo ekspertizių institutas, vyresnysis mokslinis bendradarbis

Stranger Than Fiction dvd

1982 – iki šios dienos- Mykolo Romerio universiteto (Anksčiau Policijos akademija, Teisės universitetas) docentas, nuo 1990 profesorius

Magistrantūros ir bakalauro studijose dėstomi dalykai

Teisės psichologija. Kriminologija. Inovacijų psichologija. Mokesčių administravimo psichologija.

Erazmus programoje skaitomi dalykai

Titanic dvdrip

Psychological methods to influence people and their use in criminal justice Jeepers Creepers II the movie . Psychology in crime detection and policing.

Midnight Express film Biological foundations of

 

personality.

The Magical Legend of the Leprechauns

The Poker Club full movie

Doubt move

Eurointegrational criminology.

Legislational criminology.

Angela’s Ashes move

 

Tarptautinių ir Lietuvoje leidžiamų žurnalų redkolegijų narys

2002 -, Administrativa un Kriminala justicija (Latvia, Riga)

2003 –2003 -, Socialinis darbas (Lietuva, Vilnius)

Dalyvavimas tarptautinių programų ekspertinėje veikloje:

Double Jeopardy ipod

Europos komisijos FP  Programos (Proritetas  10: Security) ekspertas, tyrimų projektų vertinimas

Dalyvavimas visuomeninių nepolitinių organizacijų  veikloje

Apdovanojimai

American Swing film

2001 m. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos II-oji premija už vadovėlį  “Kriminologija ”

2003 m. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos III-oji premija už vadovėlį  “Bendroji ir teisės psichologija”